Charting


Akcijų kainos grafike koreguojamos pagal bendrovėje įvykusį akcinį įvykį (akcijų skaidymas ir nominalios vertės keitimas, įstatinio kapitalo didinimas iš įmonės lėšų)

VP prekybos istorija

Rodiklis 2015 2016 2017 2018 2019
Atidarymo kaina 0,69 0,66 0,637 0,65 0,64
Didžiausia kaina 0,738 0,825 0,743 0,725 0,655
Mažiausia kaina 0,64 0,631 0,627 0,59 0,6
Paskutinė kaina 0,66 0,638 0,64 0,64 0,63
Apyvarta vnt. 15 212 822 9 329 907 3 596 611 11 238 240 1 680 832
Apyvarta mln. 10,49 EUR 6,2 EUR 2,42 EUR 7,76 EUR 1,06 EUR
Kapitalizacija mln. 104,9 EUR 101,4 EUR 101,72 EUR 101,72 EUR 100,13 EUR