Metai 3 mėn. 6 mėn. 9 mėn. 12 mėn. MA, BVK ir SAA Kt. ataskaitos
2015 EUR
EUR
EUR 1
EUR
EUR
EUR
EUR 1
2016 EUR
EUR 1
EUR
EUR
EUR 1
EUR
EUR 1
EUR
EUR 1
SAA
2017 EUR
EUR 1
EUR
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR
EUR 1
2018 EUR
EUR 1
EUR
EUR 1
EUR
EUR 1
EUR
EUR 1
EUR 1
SAA
EUR
2019 EUR
EUR 1

Finansinės ataskaitos parengtos pagal tarptautinius apskaitos standartus, jeigu nenurodyta kitaip.

Paaiškinimai:
1 - konsoliduota ataskaita
2 - parengta pagal vietinius apskaitos standartus