Aasta 3 kuud 6 kuud 9 kuud 12 kuud AA, HÜT ja ESG AR
2013 EUR 2
2014 EUR 2
2015 EUR 2
EUR 2
EUR 2
2016 EUR 2
EUR 2
EUR 2
2017 EUR 2
EUR 2
EUR 2
2018 EUR 2

Finantsaruannnete koostamisel on järgitud IFRS (International Financial Reporting Standards) ja IAS (International Accounting Standards) nõudeid, kui ei ole märgitud teisiti.

Selgitused:
1 - konsolideeritud aruanne
2 - kohalikele aruandlusstandarditele vastav aruanne