Aasta 3 kuud 6 kuud 9 kuud 12 kuud AA, HÜT ja ESG AR
2015 EUR
EUR
2016 EUR
EUR
2017 EUR
EUR
EUR
2018 EUR

Finantsaruannnete koostamisel on järgitud IFRS (International Financial Reporting Standards) ja IAS (International Accounting Standards) nõudeid, kui ei ole märgitud teisiti.

Selgitused:
1 - konsolideeritud aruanne
2 - kohalikele aruandlusstandarditele vastav aruanne