ISIN  EE3300111152 
Väärtpaberi lühinimi UPPB080022FA 
Emiteeritud väärtpabereid 4 700
Nominaal 1 000 EUR
Emissiooni maht 4 700 000 EUR
Noteerimise kuupäev 12.06.2017 
Lunastamise kuupäev 17.04.2022 
Kupong (%) 8
Järgmine kupongi maksepäev 17.10.2019