ISIN kodas LT0000111650 
Trumpinys KNF1L 
Sąrašas/segmentas  BALTIC MAIN LIST 
Emitentas  Klaipėdos nafta (KNF)
Nominali vertė 0,29 EUR
Emisijos dydis, vnt 380 952 393
Listinguojamos emisijos dydis 380 952 393
Listingavimo pradžios data 1996.01.16 

Pagrindiniai akcininkai (>5% kapitalo) 2017.09.30

Akcininkai Kapitalo dalis (%)
Valstybė, atstovaujama LR energetikos ministerijos (State represented by the Ministry of Energy of the Republic of Lithuania) 72,32%
UAB koncernas "Achemos grupė" 10,24%

Atsižvelgiant į Lietuvoje galiojančią finansinių priemonių apskaitos sistemą, lietuviškų įmonių akcininkų, kuriems priklauso daugiau kaip 5% įmonių kapitalo, sąrašo atnaujinimas Biržos interneto svetainėje atliekamas bent 2 kartus per metus – pagal duomenis, kuriuos įmonės pateikia balandžio 30 dienai (arba pirmojo kalendorinių metų ketvirčio pabaigai, arba eilinio (ataskaitinio) akcininkų susirinkimo apskaitos dienai) ir spalio 31 dienai (arba trečiojo kalendorinių metų ketvirčio pabaigai).