Metai 3 mėn. 6 mėn. 9 mėn. 12 mėn. MA, BVK ir SAA Kt. ataskaitos
2003 LTL
2004 LTL
LTL
LTL
LTL
LTL
2005 LTL
LTL
LTL
LTL
LTL
2006 LTL
LTL
LTL
LTL
LTL
LTL
2007 LTL
LTL
LTL
LTL
LTL
2008 LTL
LTL
LTL
LTL
LTL
2009 LTL
LTL
LTL
LTL
LTL
LTL
2010 LTL
LTL
LTL
LTL
LTL 1
2011 LTL
LTL
LTL
LTL
LTL 1
2012 LTL
LTL
LTL
LTL
LTL 1
2013 LTL
LTL
LTL
LTL
LTL
2014 LTL
LTL
LTL
LTL
LTL
LTL
LTL
LTL
LTL
LTL
2015 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
BVK
2016 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
BVK
2017 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2018 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Finansinės ataskaitos parengtos pagal tarptautinius apskaitos standartus, jeigu nenurodyta kitaip.

Paaiškinimai:
1 - konsoliduota ataskaita
2 - parengta pagal vietinius apskaitos standartus