Charting


Akcijų kainos grafike koreguojamos pagal bendrovėje įvykusį akcinį įvykį (akcijų skaidymas ir nominalios vertės keitimas, įstatinio kapitalo didinimas iš įmonės lėšų)

VP prekybos istorija

Rodiklis 2015 2016 2017 2018 2019
Atidarymo kaina 0,319 0,37 0,538 0,51 0,41
Didžiausia kaina 0,419 0,705 0,572 0,574 0,444
Mažiausia kaina 0,315 0,36 0,428 0,386 0,399
Paskutinė kaina 0,369 0,538 0,508 0,41 0,434
Apyvarta vnt. 5 257 607 17 879 294 10 501 664 6 936 769 1 274 920
Apyvarta mln. 1,96 EUR 8,73 EUR 5,08 EUR 3,55 EUR 0,53 EUR
Kapitalizacija mln. 140,44 EUR 204,77 EUR 193,35 EUR 156,05 EUR 165,33 EUR