Charting


Akcijų kainos grafike koreguojamos pagal bendrovėje įvykusį akcinį įvykį (akcijų skaidymas ir nominalios vertės keitimas, įstatinio kapitalo didinimas iš įmonės lėšų)

VP prekybos istorija

Rodiklis 2015 2016 2017 2018 2019
Atidarymo kaina 0,78 0,671 0,618 0,62 0,51
Didžiausia kaina 0,94 0,713 0,665 0,64 0,565
Mažiausia kaina 0,65 0,61 0,6 0,5 0,505
Paskutinė kaina 0,671 0,626 0,623 0,5 0,54
Apyvarta vnt. 642 148 929 940 920 892 772 323 308 457
Apyvarta mln. 0,52 EUR 0,61 EUR 0,58 EUR 0,45 EUR 0,17 EUR
Kapitalizacija mln. 426,14 EUR 397,56 EUR 395,66 EUR 324 EUR 349,92 EUR