ISIN kodas LT0000100372 
Trumpinys RSU1L 
Sąrašas/segmentas  BALTIC MAIN LIST 
Emitentas  Rokiškio sūris (RSU)
Nominali vertė 0,29 EUR
Emisijos dydis, vnt 35 867 970
Listinguojamos emisijos dydis 35 867 970
Listingavimo pradžios data 1997.04.07 

Pagrindiniai akcininkai (>5% kapitalo) 2017.10.31

Akcininkai Kapitalo dalis (%)
UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" 27,08%
SIA "RSU Holding" 24,84%
Antanas Trumpa 19,46%
"Fonterra (Europe) Coöperatie U.A." 10%
UAB "INVL Asset Management" 5,44%

Atsižvelgiant į Lietuvoje galiojančią finansinių priemonių apskaitos sistemą, lietuviškų įmonių akcininkų, kuriems priklauso daugiau kaip 5% įmonių kapitalo, sąrašo atnaujinimas Biržos interneto svetainėje atliekamas bent 2 kartus per metus – pagal duomenis, kuriuos įmonės pateikia balandžio 30 dienai (arba pirmojo kalendorinių metų ketvirčio pabaigai, arba eilinio (ataskaitinio) akcininkų susirinkimo apskaitos dienai) ir spalio 31 dienai (arba trečiojo kalendorinių metų ketvirčio pabaigai).