Metai 3 mėn. 6 mėn. 9 mėn. 12 mėn. MA, BVK ir SAA Kt. ataskaitos
2000 LTL
2001 LTL
2002 LTL
2003 LTL
LTL
2004 LTL
LTL
LTL
LTL
LTL
LTL
2005 LTL
LTL
LTL
LTL
LTL
2006 LTL
LTL
LTL
LTL 1
LTL
2007 LTL
LTL 1
LTL 1
LTL 1
LTL 1
2008 LTL 1
LTL 1
LTL 1
LTL 1
LTL 1
2009 LTL 1
LTL 1
LTL 1
LTL 1
LTL 1
2010 LTL 1
LTL 1
LTL 1
LTL 1
LTL 1
2011 LTL 1
LTL 1
LTL 1
LTL 1
LTL 1
2012 LTL 1
LTL
LTL
LTL
LTL 1
2013 LTL 1
LTL 1
LTL 1
LTL 1
LTL 1
2014 LTL 1
LTL 1
LTL 1
LTL 1
LTL 1
2015 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
2016 EUR 1
EUR 1
2017 EUR 1
EUR 1
2018 EUR 1
EUR 1

Finansinės ataskaitos parengtos pagal tarptautinius apskaitos standartus, jeigu nenurodyta kitaip.

Paaiškinimai:
1 - konsoliduota ataskaita
2 - parengta pagal vietinius apskaitos standartus