Charting


Akcijų kainos grafike koreguojamos pagal bendrovėje įvykusį akcinį įvykį (akcijų skaidymas ir nominalios vertės keitimas, įstatinio kapitalo didinimas iš įmonės lėšų)

VP prekybos istorija

Rodiklis 2015 2016 2017 2018 2019
Atidarymo kaina 1,38 1,43 1,73 2,75 2,51
Didžiausia kaina 1,5 1,84 2,99 2,81 2,75
Mažiausia kaina 1,35 1,3 1,65 2,25 2,2
Paskutinė kaina 1,42 1,77 2,75 2,51 2,5
Apyvarta vnt. 1 086 633 362 586 1 230 178 277 058 57 588
Apyvarta mln. 1,51 EUR 0,55 EUR 2,75 EUR 0,73 EUR 0,15 EUR
Kapitalizacija mln. 50,93 EUR 63,49 EUR 98,64 EUR 90,03 EUR 89,67 EUR