Vēsturisko cenu grafiks


Grafikā cena koriģēta pēc vērtspapīru notikumiem, izņemot dividendes.

Vērtspapīru tirdzniecības vēsture

Cena 2015 2016 2017 2018 2019
Pirmā 3,16 6,1 7,52 8,6 8,4
Max 6,58 9 10,4 9,15 9,95
Min 2,99 5,4 7,37 8 8,45
Pēdējā darījuma cena 6,02 7,52 8,2 8,4 9,8
Skaits 163 570 169 172 143 006 82 372 34 738
Apgrozījums, milj. 0,64 EUR 1,27 EUR 1,29 EUR 0,7 EUR 0,31 EUR
Kapitalizācija, milj. 45,13 EUR 56,38 EUR 61,47 EUR 62,97 EUR 73,47 EUR