Gads 3 mēn. 6 mēn. 9 mēn. 12 mēn. GP, KP un NZ YB
1999 LVL
2000 LVL
2001 LVL
LVL
LVL
LVL
2002 LVL
LVL
LVL
LVL
2003 LVL
LVL
LVL
LVL
LVL
2004 LVL
LVL
UNI
UNI
AR
LVL 2
2005 UNI
UNI
UNI 1,2
UNI 2
UNI
UNI 1,2
UNI 2
2006 UNI 1,2
UNI 1,2
UNI 1
UNI
UNI 1
LVL
UNI 2
UNI 1
KP
2007 UNI
UNI 1
UNI
UNI 1
UNI
UNI 1
UNI
UNI 1
UNI 2
UNI 1
KP
2008 UNI
UNI 1
UNI
UNI 1
UNI
UNI 1
UNI
UNI 1
UNI 2
UNI 1
KP
2009 UNI 1
UNI 1
UNI 1
UNI 1
UNI 2
UNI 1
KP
2010 UNI 1
UNI 1
UNI 1
UNI 1
UNI 2
UNI 1
KP
2011 UNI 1
UNI 1
UNI 1
UNI 1
UNI 2
UNI 1
KP
2012 UNI 1
UNI 1
UNI 1
UNI 1
UNI 2
UNI 1
KP
2013 UNI 1
UNI 1
UNI 1
UNI 1
UNI
UNI 2
UNI 1
KP
2014 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
KP
2015 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
KP
2016 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
KP
2017 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
KP
NZ
2018 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
KP
NZ
2019 EUR 1

Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, ja nav norādīts citādi.

Paskaidrojumi:
1 - konsolidēts pārskats
2 - sagatavots saskaņā ar vietējiem grāmatvedības standartiem