Date: 31.08.2010 - 12:12 (GMT+3) , Exchange: VLN , Company: Linas
This announcement is also available in following languages: en

LNS: AB “Linas” įmonių grupės pirmojo pusmečio rezultatas. 2010 metų šešių mėnesių tarpinė informacija.

Linas AB           Tarpinė informacija           31.08.2010

AB “Linas” įmonių grupės pirmojo pusmečio rezultatas. 2010 metų šešių mėnesių
tarpinė informacija.

AB „Linas“ įmonių grupės 2010 metų pirmo pusmečio pardavimo pajamos sudarė
17,09 mln. litų ( 4,95 mln. eurų), kai 2009 m. jos sudarė 16,20 mln. Lt (4,69
mln. eurų). 

Pirmojo 2010 m. pusmečio AB „Linas“ įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą -
8,04 mln. litų ( 2,33 mln. eurų). 2009 m. to paties laikotarpio Grupės
rezultatas - nuostolis 0,028 mln. Lt ( 0,008 mln. eurų). Grupės pelnas prieš
apmokestinimą ženkliai išaugo finansinės-investicinės veiklos pajamomis
pripažinus 7,1 mln.Lt netesybų, vadovaujantis Kauno apygardos teismo nutartimi. 

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2010 m. šešių mėnesių
neaudituotas tarpines konsoliduotas finansines ataskaitas bei tarpinį
konsoliduotą pranešimą. 

AB „Linas“ direktorius
Martynas Jasinskas
tel.: +370 45 5061001. 2010_6_menesių_tarpine_informacija.pdf 
  (https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=317602)