Ekspress Grupp

Charting


Akcijų kainos grafike koreguojamos pagal bendrovėje įvykusį akcinį įvykį (akcijų skaidymas ir nominalios vertės keitimas, įstatinio kapitalo didinimas iš įmonės lėšų)

VP prekybos istorija

Rodiklis 2015 2016 2017 2018 2019
Atidarymo kaina 1,15 1,35 1,32 1,26 1,03
Didžiausia kaina 1,47 1,37 1,37 1,38 1,03
Mažiausia kaina 1,07 1,18 1,21 0,99 0,78
Paskutinė kaina 1,35 1,32 1,25 1,04 0,8
Apyvarta vnt. 657 508 696 292 538 175 751 026 537 645
Apyvarta mln. 0,84 EUR 0,88 EUR 0,7 EUR 0,9 EUR 0,48 EUR
Kapitalizacija mln. 40,23 EUR 39,33 EUR 37,25 EUR 30,99 EUR 23,84 EUR