Date: 18.12.2008 - 09:37 (GMT+3) , Exchange: VLN
This announcement is also available in following languages: en

VLN: VPK informuoja: VPK pateikė ieškinį viešajam interesui ginti

AB Vilniaus vertybinių popierių birža        Biržos pranešimas        18.12.2008

VPK informuoja: VPK pateikė ieškinį viešajam interesui ginti

Vertybinių popierių komisija (VPK), gavusi smulkiųjų AB „Linas“ akcininkų
prašymus ir įvertinusi sutartinai veikiančių AB „Linas“ akcininkų atsisakymą
vykdyti 2006 m. liepos 11 d. jiems kilusią pareigą pateikti ir įgyvendinti
privalomą oficialų siūlymą dėl likusių AB „Linas“ akcijų supirkimo,
atstovaudama daugiau nei 1000 AB „Linas“ akcininkų, 2008 m. gruodžio 17 d.
Vilniaus apygardos teismui pateikė ieškinį viešajam interesui ginti. 

Ieškiniu prašoma įpareigoti sutartinai veikiančius asmenis pateikti ir
įgyvendinti privalomą oficialų siūlymą dėl likusių AB „Linas“ akcijų supirkimo
už vieną paprastąją vardinę akciją mokant teisingą kainą, nustatytą
atsižvelgiant į sutartinai veikiančių asmenų AB „Linas“ akcijų įsigijimo
sandorius per 12 mėnesių iki aukščiau nurodytos reikšmingos ribos peržengimo
dienos, taip pat į vidutinę svertinę rinkos kainą per 6 mėnesius iki minėtos
ribos peržengimo dienos, kaip to reikalauja Vertybinių popierių įstatymas.
Ieškinyje pažymima, kad atsižvelgiant į oficialaus siūlymo teisinio instituto
prigimtį ir tikslus suteikti smulkiesiems bendrovės akcininkams galimybę
pasitraukti iš dalyvavimo bendrovės kapitale, iš esmės pasikeitus bendrovės
kontrolei, taip pat atsižvelgiant į susiklosčiusias faktines aplinkybes, būtų
teisinga, protinga ir sąžininga, jei į pateiktą privalomą oficialų siūlymą
galėtų atsiliepti tik tie esamieji AB „Linas“ smulkieji akcininkai, kurie šios
bendrovės akcininkais taip pat buvo ir fakto, kad pasikeitė AB „Linas“
kontroliuojantys asmenys, paaiškėjimo dieną. Investuotojai, tapę AB „Linas“
akcininkais po šio fakto paaiškėjimo, įgydami šios bendrovės akcijų jau žinojo,
kas kontroliuoja šią bendrovę, todėl šių investuotojų atžvilgiu bendrovės
kontrolė nekito. VPK laikosi nuomonės, kad kontrolės pasikeitimas buvo
atskleistas 2007 m. gegužės 31 d., kai VPK priėmė sprendimus, kuriuose nurodė,
jog turimais duomenimis tam tikri AB „Linas“ akcininkai veikia sutartinai, o jų
bendrai turimos akcijos daugiau kaip 40 procentų balsų bendrovės visuotiniame
akcininkų susirinkime suteikia jau nuo 2006 m. liepos 11 d. Kaip jau buvo
informuojama, šių sprendimų teisėtumas ir pagrįstumas buvo ginčijamas
teismuose, tačiau tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai nurodė,
kad sprendimai atitinka teisės aktų reikalavimus. 

VPK, gindama viešąjį interesą, į teismą kreipiasi pirmą kartą.

Rinkos operacijų departamentas:
8 5 272 17 05