Date: 05.07.2007 - 08:49 (GMT+3) , Exchange: VLN , Company: Vilniaus baldai

VBL: Įmonės 2007 m. sausio-birželio mėnesių pardavimai

Vilniaus Baldai AB      Pranešimas apie esminį įvykį      05.07.2007

Įmonės 2007 m. sausio-birželio mėnesių pardavimai

AB „Vilniaus baldai“ 2007 m. birželio mėn. pardavimai sudarė 14 140 tūkst. litų
(4 095 tūkst. Eur), praėjusių metų birželio mėn. - 8 856 tūkst. litų (2 565
tūkst. Eur). 
2007 m. sausio - birželio mėn. pardavimai - 74 331 tūkst. litų (21 528 tūkst.
Eur), 2006 m. to paties laikotarpio - 52 654 tūkst. litų (15 250 tūkst. Eur). 

Papildomą informaciją teikia:
vyr. finansininkė
Jelena Makmak
Tel. (8 5)2525720