Fondikeskus

Fondikeskus on Tallinna, Riia ja Vilniuse börside poolt ühiselt hallatav fondiinfo avaldamise keskkond, millega saavad liituda kõik fondid, kes on avalikult pakutavad vähemalt ühes Balti riigis. Fondide andmed on esitatud ühtsete reeglite alustel ja võrreldaval kujul.

  1. Kõik fondid
  2. Aktsiafondid
  3. Segafondid
  4. Võlakirjafondid
  5. Rahaturufondid
  6. Likviidsusfondid
  7. Fondifondid
  8. Kinnisvarafondid
  9. Alternatiivfondid

Turg (kus fond on avalikult pakutav)

Päritoluriik

Investeerimis piirkond

Fondivalitseja

Avatud- või kinnine fond

Kauplemispäev

Detailset informatsiooni fondide ning nende tootluste kohta saab alla laadida Exceli failidest.