mogo 7Y 10% notes issue

Finanšu atskaites

Gads 3 mēn. 6 mēn. 9 mēn. 12 mēn. GP, KP un NZ YB
2012 LVL 2
2013 LVL
2014 EUR
EUR
EUR
KP
2015 EUR
EUR
EUR
EUR
KP
2016 EUR
EUR
EUR
EUR
KP
2017 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
KP
2018 EUR
EUR

Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, ja nav norādīts citādi.

Paskaidrojumi:
1 - konsolidēts pārskats
2 - sagatavots saskaņā ar vietējiem grāmatvedības standartiem