Latvenergo 2.8% 7-year bond

Finanšu atskaites

Gads 3 mēn. 6 mēn. 9 mēn. 12 mēn. GP, KP un NZ YB
2010 LVL 1
2011 LVL 1
2012 LVL 1
LVL 1
UNI 2
UNI 1
KP
2013 UNI 1
UNI 1
UNI 1
UNI 1
UNI 2
UNI 1
KP
2014 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 2
EUR 1
KP
2015 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 2
EUR 1
KP
NZ
2016 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
KP
NZ
2017 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR
EUR 1
KP
NZ
2018 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1

Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, ja nav norādīts citādi.

Paskaidrojumi:
1 - konsolidēts pārskats
2 - sagatavots saskaņā ar vietējiem grāmatvedības standartiem