Latvenergo 2.8% 7-year bond

Finansinės ataskaitos

Metai 3 mėn. 6 mėn. 9 mėn. 12 mėn. MA, BVK ir SAA Kt. ataskaitos
2010 LVL 1
2011 LVL 1
2012 LVL 1
LVL 1
UNI 2
UNI 1
BVK
2013 UNI 1
UNI 1
UNI 1
UNI 1
UNI 2
UNI 1
BVK
2014 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 2
EUR 1
BVK
2015 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 2
EUR 1
BVK
SAA
2016 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
BVK
SAA
2017 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR
EUR 1
BVK
SAA
2018 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1

Finansinės ataskaitos parengtos pagal tarptautinius apskaitos standartus, jeigu nenurodyta kitaip.

Paaiškinimai:
1 - konsoliduota ataskaita
2 - parengta pagal vietinius apskaitos standartus