Olainfarm

Date: 28.09.2009 - 08:15 (GMT+3) , Exchange: RIG , Company: Olainfarm
This announcement is also available in following languages: en

OLF: A/s Olainfarm 2009. gada 25. septembra ārkārtas akcionāru pilnsapulcē pieņemtie lēmumi.

Olainfarm       Ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi       28.09.2009

A/s Olainfarm 2009. gada 25. septembra ārkārtas akcionāru pilnsapulcē pieņemtie
lēmumi.

A/s „Olainfarm” Arkārtas akcionāru pilnsapulcē tika pieņemti šādi lēmumi:

1.	Ievēlēt a/s “Olainfarm” Padomi nākamajam trīs gadu termiņam, nosakot padomes
pilnvaru termiņa sākumu 2009.gada 25.septembrī, sekojošā sastāvā: 

1. Helmuts Balderis-Sildedzis;
2. Olena Dudko;
3. Volodimirs Krivozubovs;
4. Aleksandrs Raicis;
5. Signe Baldere-Sildedze.

2.	Noteikt Padomes locekļu kopējo mēneša atalgojumu ne vairāk kā Ls 10 000,00
apmērā. 

Olainē, 2009.gada 25.septembrī


Ziņojumu sagatavoja:
Salvis Lapiņš
Finanšu Departamenta direktora vietnieks
A/s Olainfarm
Rūpnīcu iela 5, Olaine
Latvija, LV 2114
Tel: +371 6 7013 717
Fakss: +371 6 7013 777
e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv