Olainfarm

Date: 08.09.2009 - 16:49 (GMT+3) , Exchange: RIG , Company: Olainfarm
This announcement is also available in following languages: en

OLF: Lēmumu projekti a/s „Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcei 2009.g. 25.septembrī

Olainfarm      Ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšana      08.09.2009

Lēmumu projekti a/s „Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcei 2009.g. 25.septembrī

1. Ievēlēt a/s “Olainfarm” Padomi, sekojošā sastāvā nākamajam trīs gadu
termiņam, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2009.gada 25.septembrī: 
Vārds, uzvārds, personas kods:
1. _____________ ______________ ____________;
2. _____________ ______________ ____________;
3. _____________ ______________ ____________;
4. _____________ ______________ ____________;
5. _____________ ______________ ____________.


2. Noteikt Padomes locekļu kopējo mēneša atalgojumu LVL _____________
(__________________ eiro) apmērā. 

Padomes locekļu ievēlēšana un atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem tiks
izlemta saskaņā ar akcionāru priekšlikumiem. 


Olainē, 2009.gada 08.septembrī

Ziņojumu sagatavoja 
Salvis Lapiņš
Finanšu Departamenta direktora vietnieks
A/s Olainfarm
Rūpnīcu iela 5, Olaine
Latvija, LV 2114
Tel: +371 6 7013 717
Fakss: +371 6 7013 777
e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv