Olainfarm

Date: 28.04.2009 - 16:34 (GMT+3) , Exchange: RIG , Company: Olainfarm
This announcement is also available in following languages: en

OLF: Kārtējās akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

Olainfarm       Kārtējās akcionāru sapulces lēmumi       28.04.2009

Kārtējās akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

Ar šo a/s „Olainfarm” publicē kārtejā akcionāru pilnsapulcē 2009. gada 28.
aprīlī pieņemtos lēmumus. 

Ziņojumu sagatavoja:
Salvis Lapiņš
Finanšu Departamenta direktora vietnieks
A/s Olainfarm
Rūpnīcu iela 5, Olaine
Latvija, LV 2114
Tel: +371 6 7013 717
Fakss: +371 6 7013 777
e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv1. pazinojums_sapulces_slegsana_28 04 2009_lv.doc
  (https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=223157)