Olainfarm

Date: 30.04.2008 - 10:40 (GMT+3) , Exchange: RIG , Company: Olainfarm
This announcement is also available in following languages: en

OLF: Kārtējā akcionāru pilnsapulcē pieņemtie lēmumi

Olainfarm       Kārtējās akcionāru sapulces lēmumi       30.04.2008

Kārtējā akcionāru pilnsapulcē pieņemtie lēmumi

Kārtējā akcionāru pilnsapulcē pieņemtos lēmumus lūdzu skatīt pielikumā.

Informāciju sagatavoja: 
Salvis Lapiņš
A/s "Olainfarm" 
Finanšu departamenta direktora vietnieks
Tālr: 67013717
Mob: 26448873
Fakss: 67013777
e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv1. sapulces lemumi 290408_lv.doc 
  (https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=184722)