East West Agro

  • EWA1L  
  • ISIN LT0000132060
  • Tirgus informācija: 21.06.2019 01:50 (GMT+3)
7,05 EUR
0%
Piepr. Darīj.
Pied. Akcijas
Max Apgr. 0
Min Tirgus Viļņas tirgus
Vid. Valūta EUR
Pirmā

Cenas grafiks

Pēdējie darījumi

Apgrozījums

Tips Apgrozījums
AUT (1) 0,08
NEG (0) 0
OTH (0) 0
Kopā (1) 0,08

Tirdzniecības sesija:

«

Tirgus dziļums atspoguļo 10 labākos konkrētā vērtspapīra pieprasījuma un piedāvājuma cenu līmeņus. Zilā krāsā atspoguļots kopējais vērtspapīru skaits konkrētajā pieprasījuma cenu līmenī, sarkanā - konkrētajā piedāvājuma cenu līmenī.