Vilkyškių pieninė

Date: 23.03.2011 - 16:42 (GMT+3) , Exchange: VLN , Company: Vilkyškių pieninė
This announcement is also available in following languages: en

VLP: Pranešimas apie vadovų sandorius

Vilkyskiu Pienine AB     Pranešimai apie vadovų sandorius     23.03.2011

Pranešimas apie vadovų sandoriusPranešimas apie emitento vadovo arba su emitento vadovu glaudžiai susijusio
asmens sandorius dėl emitento vertybinių popierių (žr. prisegtą bylą). 
     Vilija Milaševičiutė
     Finansų direktorė
     Tel. +370 441 55102


1. pranesimas apie emitento vadovo sandorius Lt.pdf 
  (https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=341241)