Vilkyškių pieninė

Date: 28.02.2011 - 09:42 (GMT+3) , Exchange: VLN , Company: Vilkyškių pieninė
This announcement is also available in following languages: en

VLP: 2010 m. dvylikos mėnesių tarpinė informacija

Vilkyskiu Pienine AB        Tarpinė informacija        28.02.2011

2010 m. dvylikos mėnesių tarpinė informacijaAB „Vilkyškių pieninė“ pateikia neaudituotą 2010 m. dvylikos mėnesių tarpinių
konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį bei 2010 metų dvylikos mėnesių
veiklos rezultatų pristatymą. 
     Vilija Milaševičiutė
     Finansų direktorė
     Tel.: +370 441 55 102


1. VLP_rezultatai_2010_IVQ.pdf 
  (https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=337669)
2. 2010 m IV ketv LT.pdf 
  (https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=337670)