Vilkyškių pieninė

Date: 10.01.2011 - 08:45 (GMT+3) , Exchange: VLN , Company: Vilkyškių pieninė
This announcement is also available in following languages: en

VLP: AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2010 m. gruodžio mėnesį

Vilkyskiu Pienine AB      Pranešimas apie esminį įvykį      10.01.2011

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2010 m. gruodžio mėnesį2010 m. gruodžio mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 18,8 mln. LTL
(5,4 mln. EUR) arba 35% didesni negu 2009 m. gruodžio mėnesį. Neaudituotais
duomenimis bendrovės pardavimai 2010 m. sausio - gruodžio mėn. buvo 244 mln.
LTL (70,8 mln. EUR) arba 53% didesni negu per tą patį laikotarpį 2009 m. 


     Vilija Milaševičiutė
     Finansų direktorė
     Tel.: +370 441 55 102