Vilkyškių pieninė

Date: 30.11.2010 - 09:50 (GMT+3) , Exchange: VLN , Company: Vilkyškių pieninė
This announcement is also available in following languages: en

VLP: AB „Vilkyškių pieninė“ 2010 m. devynių mėnesių tarpinė informacija

Vilkyskiu Pienine AB        Tarpinė informacija        30.11.2010

AB „Vilkyškių pieninė“ 2010 m. devynių mėnesių tarpinė informacija

AB „Vilkyškių pieninė“ pateikia neaudituotą 2010 m. devynių mėnesių tarpinių
konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį bei 2010 metų devynių mėnesių veiklos
rezultatų pristatymą. 

Vilija Milaševičiutė
Finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 1021. 2010 m iii ketv. lt.pdf 
  (https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=327857)
2. vlp rezultatu apzvalga lt.pdf 
  (https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=327858)