Vilkyškių pieninė

Date: 03.11.2010 - 16:44 (GMT+3) , Exchange: VLN , Company: Vilkyškių pieninė
This announcement is also available in following languages: en

VLP: Dėl AB „Vilkyškių pieninė“ dukterinės įmonės AB „Modest“ įstatinio kapitalo padidinimo

Vilkyskiu Pienine AB           Pranešimas apie esminį įvykį           03.11.2010

Dėl AB „Vilkyškių pieninė“ dukterinės įmonės AB „Modest“ įstatinio kapitalo
padidinimo

2010 m. lapkričio 2 d. AB „Vilkyškių pieninė“ dukterinė įmonė 
AB „Modest“ papildomais piniginiais akcininkų įnašais padidino 
įstatinį kapitalą. Įstatinis kapitalas padidintas AB „Vilkyškių pieninė“ 
piniginiu įnašu nuo 617 118 LTL iki 5 617 118 LTL. 
AB „Vilkyškių pieninė“ valdomų akcijų dalis padidėjo nuo 97,4 proc.
iki 99.7 proc. 

Vilija Milaševičiutė 
Finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 102