Vilkyškių pieninė

Date: 22.07.2010 - 17:14 (GMT+3) , Exchange: VLN , Company: Vilkyškių pieninė
This announcement is also available in following languages: en

VLP: Pranešimas apie su AB „Vilkyškių pieninė“ vadovo sandorius

Vilkyskiu Pienine AB         Pranešimai apie vadovų sandorius         22.07.2010

Pranešimas apie su AB „Vilkyškių pieninė“ vadovo sandorius

AB „Vilkyškių pieninė“ gavo pranešimą apie vadovo arba su emitento vadovu
glaudžiai susijusio asmens sandorius dėl emitento vertybinių popierių (žr.
prisegtą bylą).1. pranesimas lt.pdf 
   (https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=313716)
2. pranesimas lt2.pdf 
   (https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=313717)