Vilkyškių pieninė

Date: 10.07.2010 - 13:20 (GMT+3) , Exchange: VLN , Company: Vilkyškių pieninė
This announcement is also available in following languages: en

VLP: AB Vilkyškių pieninės grupės rezultatų skelbimo kalendorius

Vilkyskiu Pienine AB         Kita informacija         10.07.2010

AB Vilkyškių pieninės grupės rezultatų skelbimo kalendorius

AB Vilkyškių pieninė grupės veiklos rezultatai bus skelbiami tokia tvarka:
2010 m. kiekvieno mėnesio 10 dieną - konsoliduoti pardavimai už praėjusį mėnesį;
2010 m. gegužės 24 d. - tarpinė konsoliduota 3 mėnesių finansinė atskaitomybė;
2010 m. rugpjūčio 30 d. - tarpinė konsoliduota 6 mėnesių finansinė atskaitomybė;
2010 m. lapkričio 29 d. - tarpinė konsoliduota 9 mėnesių finansinė atskaitomybė;
2011 m. vasario 28 d. - tarpinė konsoliduota 12 mėnesių finansinė atskaitomybė;
2011 m. vasario 28 d. - preliminarūs neaudituoti 2010 m. veiklos rezultatai;
2011 m. balandžio 19 d. - audituoti 2010 m. veiklos rezultatai.


Vilija Milaševičiutė 
Finansų direktorė
Tel.: 8 441 55 102