Vilkyškių pieninė

Date: 24.05.2010 - 08:15 (GMT+3) , Exchange: VLN , Company: Vilkyškių pieninė
This announcement is also available in following languages: en

VLP: AB „Vilkyškių pieninė“ 2010 m. trijų mėnesių tarpinė informacija

Vilkyskiu Pienine AB        Tarpinė informacija        24.05.2010

AB „Vilkyškių pieninė“ 2010 m. trijų mėnesių tarpinė informacija

AB „Vilkyškių pieninė“ pateikia neaudituotą 2010 m. trijų mėnesių tarpinių
konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį 

Gintaras Bertašius 
Generalinis direktorius
Tel.: +370 441 55 3301. 2010 m. 3 men. finansine atskaitomybe.pdf 
  (https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=308022)