Vilkyškių pieninė

Date: 30.04.2010 - 16:09 (GMT+3) , Exchange: VLN , Company: Vilkyškių pieninė
This announcement is also available in following languages: en

VLP: 2009 m. metinė informacija

Vilkyskiu Pienine AB        Metinė informacija        30.04.2010

2009 m. metinė informacija

Pateikiama AB „Vilkyškių pieninė“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
patvirtinta 2009 m. metinė informacija. 

Vilija Milaševičiutė 
Finansų direktorė
Tel.: 8 441 55 1021. atsakingu asmenu parvirtinimas.jpg
  (https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=305193)
2. 2009 m. atskiru finansiniu ataskaitu rinkinys.pdf 
  (https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=305194)
3. 2009 m. konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys.pdf 
  (https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=305195)