Vilkyškių pieninė

Date: 30.11.2009 - 09:12 (GMT+3) , Exchange: VLN , Company: Vilkyškių pieninė
This announcement is also available in following languages: en

VLP: AB "Vilkyškių pieninė" 2009 metų 9 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė

Vilkyskiu Pienine AB        Tarpinė informacija        30.11.2009

AB "Vilkyškių pieninė" 2009 metų 9 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė
atskaitomybė

AB"Vilkyškių pieninė" pateikia 2009 metų 9 mėnesių neaudituotą tarpinę
konsoliduotą finansinę atskaitomybę.

Vilija Milaševičiutė 
Finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 1021. 2009 9 men lt.pdf 
  (https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=284255)
2. patvirtinimas_lt.jpg
  (https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=284254)