Vilkyškių pieninė

Date: 31.08.2009 - 16:19 (GMT+3) , Exchange: VLN , Company: Vilkyškių pieninė
This announcement is also available in following languages: en

VLP: AB "Vilkyškių pieninė" 2009 metų 6 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė

Vilkyskiu Pienine AB        Tarpinė informacija        31.08.2009

AB "Vilkyškių pieninė" 2009 metų 6 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė
atskaitomybė

AB "Vilkyškių pieninė" pateikia 2009 metų 6 mėnesių neaudituotą tarpinę
konsoliduotą finansinę atskaitomybę.

Vilija Milaševičiutė 
Finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 1021. patvirtinimas_lt.jpg
  (https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=274621)
2. 2009_6_men_lt.pdf 
  (https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=274622)