Vilkyškių pieninė

Date: 27.02.2009 - 16:42 (GMT+3) , Exchange: VLN , Company: Vilkyškių pieninė
This announcement is also available in following languages: en

VLP: Dėl tarpinės konsoliduotos 2008 m. metinės tarpinės finansinės atskaitomybės skelbimo

Vilkyskiu Pienine AB           Pranešimas apie esminį įvykį           27.02.2009

Dėl tarpinės konsoliduotos 2008 m. metinės tarpinės finansinės atskaitomybės
skelbimo

Dėl tikslinamų rezultatų AB Vilkyškių pieninės 2008 m. metinė tarpinė
konsoliduota finansinė atskaitomybė bus skelbiama 2009 m. kovo 2 d. 


Vilija Milaševičiutė 
Finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 102
E-mail.: vilija@cheese.lt