Vilkyškių pieninė

Date: 28.11.2008 - 16:34 (GMT+3) , Exchange: VLN , Company: Vilkyškių pieninė
This announcement is also available in following languages: en

VLP: Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Vilkyskiu Pienine AB           Pranešimas apie esminį įvykį           28.11.2008

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB Vilkyškių pieninė neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame
2008 m. lapkričio 28 d., priimti šie sprendimai: 

1 darbotvarkės klausimas - dėl Bendrovės valdybos įgaliojimų. 
Susirinkimas įgaliojo Bendrovės valdybą priimti sprendimus išleisti įmonės
obligacijas. 

2 darbotvarkės klausimas - dėl Bendrovės įstatų keitimo. 
Susirinkimas nusprendė Bendrovės įstatų 67 punktą papildyti 67.7 papunkčiu:
„Valdyba priima sprendimus išleisti įmonės obligacijas“. 

3 darbotvarkės klausimas - Dėl Bendrovės generalinio direktoriaus įgaliojimo.
Susirinkimas įgaliojo (su pergaliojimo teise) Bendrovės generalinį direktorių
pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus ir įregistruoti Juridinių asmenų
registre. 

Daugiau informacijos:
Vilija Milaševičiutė 
Finansų direktorė
Tel.: 8 441 55 102