Vilkyškių pieninė

Date: 17.11.2008 - 15:34 (GMT+3) , Exchange: VLN , Company: Vilkyškių pieninė
This announcement is also available in following languages: en

VLP: Neeilinio 2008 m. lapkričio 28 d. visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų projektai

Vilkyskiu Pienine AB           Pranešimas apie esminį įvykį           17.11.2008

Neeilinio 2008 m. lapkričio 28 d. visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų
projektai

Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime Bendrovės akcininkams bus
siūloma pritarti šiems nutarimų projektams: 

1 darbotvarkės klausimas - dėl Bendrovės valdybos įgaliojimų. 
Įgalioti Bendrovės valdybą priimti sprendimus išleisti įmonės obligacijas.

2 darbotvarkės klausimas - dėl Bendrovės įstatų keitimo. 
Bendrovės įstatų 67 punktą papildyti 67.7 papunkčiu: „Valdyba priima sprendimus
išleisti įmonės obligacijas“. 

3 darbotvarkės klausimas - dėl Bendrovės generalinio direktoriaus įgaliojimo.
Įgalioti (su pergaliojimo teise) Bendrovės generalinį direktorių Gintarą
Bertašių pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus ir įregistruoti Juridinių
asmenų registre. 

Akcininkai su bendrovės turimais neeilinio akcininkų susirinkimo nutarimų
projektais gali susipažinti nuo 2008 m. lapkričio 19 d., darbo dienomis nuo 9
val. iki 17 val. bendrovės buveinėje adresu Vilkyškiai, Pagėgių sav. 

Daugiau informacijos:
Vilija Milaševičiutė 
Finansų direktorė
Tel.: 8 441 55 102