Vilkyškių pieninė

Date: 28.10.2008 - 16:45 (GMT+3) , Exchange: VLN , Company: Vilkyškių pieninė
This announcement is also available in following languages: en

VLP: Šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Vilkyskiu Pienine AB           Pranešimas apie esminį įvykį           28.10.2008

Šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2008 m. lapkričio 28 d. 11 val. AB
Vilkyškių pieninė buveinės patalpose (Vilkyškiai, Pagėgių sav.), šaukiamas
neeilinis visuotinis akcinės bendrovės Vilkyškių pieninė (kodas 277160980)
akcininkų susirinkimas. Akcininkai registruojami nuo 10 val. iki 10.50 val. 

Susirinkimo darbotvarkė:
1.Dėl bendrovės valdybos įgaliojimų.
2.Dėl bendrovės įstatų keitimo.
3.Dėl bendrovės generalinio direktoriaus įgaliojimo.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2008 m. lapkričio 21 d . 
Akcininkai privalo turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir įgaliojimą
(jei dalyvauja įgaliotinis). 
Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais akcininkai gali susipažinti
nuo 2008 m. lapkričio 17 d. bendrovės buveinėje Vilkyškiai, Pagėgių sav. 

Vilija Milaševičiutė
Finansų direktorė
Tel. 8 441 55102