Vilkyškių pieninė

Date: 22.09.2008 - 14:17 (GMT+3) , Exchange: VLN , Company: Vilkyškių pieninė
This announcement is also available in following languages: en

VLP: CORRECTION: Tarpinė konsoliduota 2008 m. 6 mėnesių finansinė atskaitomybė

Vilkyskiu Pienine AB        Tarpinė informacija        22.09.2008

CORRECTION: Tarpinė konsoliduota 2008 m. 6 mėnesių finansinė atskaitomybė

AB „Vilkyškių pieninė“ pateikia koreguotą tarpinę konsoliduotą 2008 m. 6
mėnesių finansinę atskaitomybę. Vadovaujantis 34 TAS, 20 str. patikslinta 
pelno (nuostolių) ir kapitalo pokyčių ataskaita. 


Vilija Milaševičiutė 
Finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 102
E-mail.: vilija@cheese.lt1. 2008_6_men_lt.pdf 
  (https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=198403)
2. patvirtinimas_lt.jpg
  (https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=198402)