Vilkyškių pieninė

Date: 25.08.2008 - 17:02 (GMT+3) , Exchange: VLN , Company: Vilkyškių pieninė
This announcement is also available in following languages: en

VLP: Dėl tarpinės konsoliduotos 2008 m. 6 mėnesių finansinės atskaitomybės skelbimo

Vilkyskiu Pienine AB      Pranešimas apie esminį įvykį      25.08.2008

Dėl tarpinės konsoliduotos 2008 m. 6 mėnesių finansinės atskaitomybės skelbimo

Dėl tikslinamų rezultatų AB Vilkyškių pieninės tarpinė konsoliduota 2008 m. 6
mėnesių finansinė atskaitomybė bus skelbiama 2008 m. rugpjūčio 28 d. 


Vilija Milaševičiutė 
Finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 102
E-mail.: vilija@cheese.lt