Vilkyškių pieninė

Date: 10.05.2008 - 10:08 (GMT+3) , Exchange: VLN , Company: Vilkyškių pieninė
This announcement is also available in following languages: en

VLP: Patvirtintas AB „Vilkyškių pieninė“ paprastųjų vardinių akcijų prospektas

Vilkyskiu Pienine AB      Pranešimas apie esminį įvykį      10.05.2008

Patvirtintas AB „Vilkyškių pieninė“ paprastųjų vardinių akcijų prospektas

2008 m. gegužės 9 d. posėdyje Vertybinių popierių komisija patvirtino AB
„Vilkyškių pieninė“ paprastųjų vardinių akcijų prospektą, skirtą šių akcijų
įtraukimui į Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą: 

Paprastųjų vardinių akcijų skaičius 2 590 000 vnt. 
Bendra nominali emisijos vertė 2 590 000 litų, vienos akcijos nominali vertė 1
Lt. 


Vilija Milaševičiutė
Ekonomistė-analitikė
8-441 551021. prospektas.pdf 
  (https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=185986)