Vilkyškių pieninė

Date: 29.04.2008 - 15:32 (GMT+3) , Exchange: VLN , Company: Vilkyškių pieninė
This announcement is also available in following languages: en

VLP: 2008-04-29 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Vilkyskiu Pienine AB      Pranešimas apie esminį įvykį      29.04.2008

2008-04-29 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB Vilkyškių pieninė eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame
2008 m. balandžio 29 d., priimti šie sprendimai: 

1) darbotvarkės klausimas - Bendrovės metinis pranešimas už 2007 metus. 
Susirinkimas išklausė bendrovės metinį pranešimą už 2007 metus. 

2) darbotvarkės klausimas - Audito įmonės UAB „KPMG Baltics“ išvada apie
bendrovės finansinę atskaitomybę už 2007 metus. 
Susirinkimas išklausė audito įmonės išvados apie bendrovės finansinę
atskaitomybę už 2007 metus. 

3) darbotvarkės klausimas - Bendrovės finansinės atskaitomybės už 2007 metus
tvirtinimas. 
Nuspręsta: Patvirtinti bendrovės finansinę atskaitomybę už 2007 metus.

4) darbotvarkės klausimas - 2007 metų pelno paskirstymas. 
Nuspręsta: Patvirtinti 2007 metų pelno paskirstymo projektą:
1) Nepaskirstytasis pelnas 2006 metų pabaigoje - 3 081 779 LTL (892 545 EUR)
2) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas - 10 014 850 LTL (2 900 501
EUR) 
3) Paskirstytinas pelnas: -        13 096 629 LTL (3 793 046 EUR) 
 - pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus -  0
 - pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti -   2 030 310 LTL (588 018 EUR)
 (arba 0,17 lito (0,049 EUR) vienai paprastai vardinei 1 lito nominalios vertės
akcijai) 
4) Nepaskirstytasis pelnas 2007 metų pabaigoje - 11 066 319 LTL (3 205 027 EUR) 

5) darbotvarkės klausimas - audito įmonės rinkimas 2008 ir 2009 metams.
Nuspęsta: AB Vilkyškių pieninė 2008 metų ir 2009 metų finansinės atskaitomybės
auditui atlikti išrinkta audito įmonė UAB ”KPMG Baltics”. Daugiau informacijos:
Vilija Milaševičiutė 
Ekonomistė - analitikė
Tel.: 8 441 55 102