Vilkyškių pieninė

Date: 24.04.2008 - 15:51 (GMT+3) , Exchange: VLN , Company: Vilkyškių pieninė
This announcement is also available in following languages: en

VLP: Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės ir sprendimų projektų papildymai

Vilkyskiu Pienine AB      Pranešimas apie esminį įvykį      24.04.2008

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės ir sprendimų projektų
papildymai

2008 balandžio 29 dieną šaukiamo eilinio visuotinio akcinės bendrovės Vilkyškių
pieninė (kodas 277160980) akcininkų susirinkimo darbotvarkė papildoma 5
klausimu ir išdėstoma sekančiai: 
„5. Audito įmonės rinkimas 2008 ir 2009 metams“.

Papildyta susirinkimo darbotvarkė:
1.	Bendrovės metinis pranešimas.
2.	Auditoriaus išvados apie bendrovės 2007 m. finansinę atskaitomybę
paskelbimas. 
3.	Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4.	Bendrovės pelno paskirstymas.
5.	Audito įmonės rinkimas 2008 ir 2009 metams.

Bendrovės akcininkams bus siūloma pritarti šiems sprendimų projektams:

1) darbotvarkės klausimas - Bendrovės metinis pranešimas už 2007 metus. 
Pritarti bendrovės metiniam pranešimui už 2007 metus. 

2) darbotvarkės klausimas - Audito įmonės UAB „KPMG Baltics“ išvada apie
bendrovės finansinę atskaitomybę už 2007 metus. 
Patvirtinti audito įmonės išvadą apie bendrovės finansinę atskaitomybę už 2007
metus. 

3) darbotvarkės klausimas - Bendrovės finansinės atskaitomybės už 2007 metus
tvirtinimas. 
Patvirtinti bendrovės finansinę atskaitomybę už 2007 metus.

4) darbotvarkės klausimas - 2007 metų pelno paskirstymas. 
Patvirtinti 2007 metų pelno paskirstymo projektą:
1. Nepaskirstytasis pelnas 2006 metų pabaigoje - 3 081 779 LTL (892 545 EUR)
2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas -10 014 850 LTL (2 900 501 EUR) 
3. Paskirstytinas pelnas: -           13 096 629 LTL (3 793 046 EUR) 
 - pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus -  0
 - pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti -  2 030 310 LTL (588 018 EUR)
 (arba 0,17 lito (0,049 EUR) vienai paprastai vardinei 1 lito nominalios vertės
akcijai) 
4. Nepaskirstytasis pelnas 2007 metų pabaigoje - 11 066 319 LTL (3 205 027 EUR) 

5) darbotvarkės klausimas - audito įmonės rinkimas 2008 ir 2009 metams.
Išrinkti AB Vilkyškių pieninė 2008 metų ir 2009 metų finansinės atskaitomybės
auditui atlikti audito įmonę UAB ”KPMG Baltics”. 

Akcininkai su bendrovės papildytais eilinio akcininkų susirinkimo sprendimų
projektais gali susipažinti nuo 2008 m. balandžio 24 d., darbo dienomis nuo 
9 val. iki 17 val. bendrovės buveinėje adresu Vilkyškiai, Pagėgių sav. 

Daugiau informacijos:
Vilija Milaševičiutė 
Ekonomistė - analitikė
Tel.: 8 441 55 102