Vilkyškių pieninė

Datums: 18.04.2008 - 16:38 (GMT+3) , Birža: VLN , Uzņēmums: Vilkyškių pieninė
Paziņojums pieejams šādās valodās: en

VLP: Eilinio 2008-04-29 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Vilkyskiu Pienine AB      Pranešimas apie esminį įvykį      18.04.2008

Eilinio 2008-04-29 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Bendrovės akcininkams bus siūloma pritarti šiems sprendimų projektams:

1) darbotvarkės klausimas - Bendrovės metinis pranešimas už 2007 metus. 
Pritarti bendrovės metiniam pranešimui už 2007 metus. 

2) darbotvarkės klausimas - Audito įmonės UAB „KPMG Baltics“ išvada apie
bendrovės finansinę atskaitomybę už 2007 metus. 
Patvirtinti audito įmonės išvadą apie bendrovės finansinę atskaitomybę už 2007
metus. 

3) darbotvarkės klausimas - Bendrovės finansinės atskaitomybės už 2007 metus
tvirtinimas. 
Patvirtinti bendrovės finansinę atskaitomybę už 2007 metus.

4) darbotvarkės klausimas - 2007 metų pelno paskirstymas. 
Patvirtinti 2007 metų pelno paskirstymo projektą:
1) Nepaskirstytasis pelnas 2006 metų pabaigoje -  3 081 779 LTL (892 545 EUR)
2) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas - 10 014 850 LTL (2 900 501
EUR) 
3) Paskirstytinas pelnas: -            13 096 629 LTL (3 793 046
EUR) 
 - pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus -  0
 - pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti -   2 030 310 LTL (588 018 EUR)
 (arba 0,17 lito (0,049 EUR) vienai paprastai vardinei 1 lito nominalios vertės
akcijai) 
4) Nepaskirstytasis pelnas 2007 metų pabaigoje -   11 066 319 LTL (3 205 027
EUR) 

Akcininkai su bendrovės turimais eilinio akcininkų susirinkimo sprendimų
projektais gali susipažinti nuo 2008 m. balandžio 20 d., darbo dienomis nuo 9
val. iki 17 val. bendrovės buveinėje adresu Vilkyškiai, Pagėgių sav. 

Daugiau informacijos:
Vilija Milaševičiutė 
Ekonomistė - analitikė
Tel.: 8 441 55 102