Vilkyškių pieninė

Kuupäev: 27.03.2008 - 08:24 (GMT+3) , Börs: VLN , Ettevõte: Vilkyškių pieninė
See börsiteade on saadaval ka järgmistes keeltes: en

VLP: Šaukiamas visuotinis akcininkų susirinkimas

Vilkyskiu Pienine AB      Pranešimas apie esminį įvykį      27.03.2008

Šaukiamas visuotinis akcininkų susirinkimas

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2008 m. balandžio 29 d. 11 val. AB
Vilkyškių pieninė buveinės patalpose (Vilkyškiai, Pagėgių sav.), šaukiamas
eilinis visuotinis akcinės bendrovės Vilkyškių pieninė (kodas 277160980)
akcininkų susirinkimas. Akcininkai registruojami nuo 10 val. iki 10.50 val. 
Susirinkimo darbotvarkė:
1.	Bendrovės metinis pranešimas.
2.	Auditoriaus išvados apie bendrovės 2007 m. finansinę atskaitomybę  
paskelbimas. 
3.	Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4.	Bendrovės pelno paskirstymas.
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2008 m. balandžio 22 d . 
Akcininkai privalo turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir įgaliojimą
(jei dalyvauja įgaliotinis). 
Papildomą informaciją apie esminį įvykį įgaliota teikti ekonomistė - analitikė
Vilija Milaševičiutė tel. 8-441-55102