Vilkyškių pieninė

Date: 29.02.2008 - 15:34 (GMT+3) , Exchange: VLN , Company: Vilkyškių pieninė

VLP: Neaudituoti 2007-ųjų metų konsoliduoti rezultatai

Vilkyskiu Pienine AB      Pranešimas apie esminį įvykį      29.02.2008

Neaudituoti 2007-ųjų metų konsoliduoti rezultatai

AB Vilkyškių pieninė ir jos valdomos UAB „Modest“ konsoliduoti pardavimai 2007
metais buvo 136,3 mln. Lt (39,5 mln. EUR), arba 18 proc. didesni negu 2006
metais. 
AB Vilkyškių pieninė grupė uždirbo 10,2 mln. litų (2,95 mln. EUR) grynojo
pelno. Šie skelbiami AB Vilkyškių pieninė grupės metiniai veiklos rezultatai
yra neaudituoti. 
Audituoti metiniai veiklos rezultatai bus skelbiami 2008 m. balandžio 10 d.


Vilija Milaševičiutė 
ekonomistė - analitikė
Tel.: +370 441 55 102
E-mail.: vilija@cheese.lt